Mitsubishi Sucks (Home) Mitsubishi *********************************

Mitsubishi

Source: http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/ryugakusei/event/cambodia2001/ch2-3-4.htm